1. Strona główna
  2. O firmie
  3. Usługi
  4. Realizacje
  5. Kontakt

Inspektor nadzoru budowlanego

Przedsiębiorstwo BMA współpracuje od 2000 roku z licznymi partnerami, zapewniając im rzetelne wsparcie oraz angażując się w realizowane przez nich projekty. Nasza oferta to przede wszystkim kompleksowa pomoc Klientom w zakresie: kosztorysowania, realizacji i wykonania przeglądów technicznych obiektów oraz nadzoru budowlanego. Zatrudniamy doświadczonych specjalistów – inspektorów nadzoru budowlanego, inżynierów, kosztorysantów, którzy realizują powierzone im zadania z dbałością o interesy Klientów oraz zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi normami. Profesjonalne umiejętności, poświadczone licznymi certyfikatami, oraz specjalistyczne uprawnienia pozwalają nam zapewnić najwyższy poziom realizacji zadań.

Nasze działania obejmują przede wszystkim trzy główne kierunki z zakresu budownictwa ogólnego. Wszystkie są gwarancją kompleksowej opieki nad projektem inwestycji, co możemy Państwu zapewnić dzięki rozległości naszej oferty. W pracy wykorzystujemy sprawdzone techniki i metody, które zapewniają każdemu przedsięwzięciu optymalne ramy organizacyjne. Wykonujemy usługi na rzecz Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców i instytucji z różnych sektorów. Działamy na terenie całej Polski. Udało nam się z sukcesem zrealizować liczne inwestycje, a o wysokim poziomie wykonania świadczą pozytywne referencje i powiększające się grono zadowolonych klientów.

Kosztorysowanie

Rzetelnie przygotowujemy dokument finansowy realizacji inwestycji, w którym zawarte są kalkulacje ceny zgodnie z przepisami prawa i obecnie obowiązującymi normami. Wykonujemy prace w oparciu o przedmiar bądź obmiar robót. Przygotowany przez naszych specjalistów kosztorys inwestorski pozwala na zaplanowanie harmonogramu prac, wyliczenie wartości inwestycji oraz weryfikację firmy wykonawczej, materiałów oraz robocizny. Przygotowujemy wyceny na zlecenie Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Pracujemy w oparciu o nowoczesne oprogramowania oraz na podstawie otrzymanych od Państwa wytycznych.

Kosztorysowanie, w zależności od zlecenia, może mieć charakter:

Może też dotyczyć przedmiarów prac.

Przeglądy techniczne obiektów

W zgodzie z Ustawą z dnia 7 lipca 1944r. (Prawo budowlane) posiadający bądź zarządzający budynkami zobowiązani są do regularnego przeprowadzania przeglądów technicznych obiektów. Konieczne jest przeprowadzanie raz w roku kontroli: instalacji i urządzeń mających wpływ na ochronę środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Co najmniej raz w przeciągu pięciu lat należy sprawdzić ogólny stan techniczny budynku i jego przydatność do użytkowania, jak również skontrolować estetykę budynku i jego otoczenia. Ponadto należy poddawać kontroli instalacje elektryczne i piorunochronne oraz sprawdzić sprawność połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń.

Nasza firma w tym zakresie oferuje:

Nadzór budowlany

Zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi normami budynek musi spełniać określone wymagania. O poprawność wykonania obiektu zgodnie z pracami projektowymi dba nadzór budowlany. Zakres kompetencji jest ściśle określony i dotyczy robót konserwatorsko-remontowych oraz budowlanych. Do obowiązków należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, a także kontrola właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W naszej ofercie znajdują się usługi, które obejmują:

Inspektor nadzoru budowlanego

Osoba, sprawująca funkcję inspektora nadzoru budowlanego ma za zadanie sprawowanie kontroli nad prawidłową realizacją projektu w zgodzie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa. W zakresie podstawowych obowiązków znajduje się także weryfikacja jakości prowadzonych robót i zastosowanych materiałów. Ponadto inspektor nadzoru odpowiedzialny jest za negocjacje dotyczące wykonywanych kosztorysów budowlanych i rozliczań zadań. Inspektor nadzoru działa w imieniu inwestora i zawsze ma na uwadze jego interesy. Do prac oddelegowujemy osoby posiadające stosowne wykształcenie oraz doświadczenie, a także posiadające uprawnienia zezwalające na wykonywanie zawodu. Każde powierzone naszej firmie zlecenie jest opracowane dokładnie i sumiennie. Zapewniamy owocną współpracę w przystępnych cenach.

BMA
ul. Modrzewiowa 1, 05-820 Piastów, woj. mazowieckie
0 601 910 223 http://bma.waw.pl mapa w kml